Izvērstā meklēšana Izvērstā meklēšana
22

(KONSTYTUCYE). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone.

star_border
Paziņojumi tiešraides izsoles laikā
notifications_off Brīdinājums:
textsms SMS: Nav
add Jūsu piezīme 
Priekšmeta apraksts
(KONSTYTUCYE). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone. 

Cum gratia & privilegio S. R. M. Kraków 1637.  W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká, Królá J. M. Typográphá Roku Pańskiego ... (32 x 20 cm), k. [4], s. 940, k. [9], w tym 1 barwne karta tyt. z drzeworytem herbowym i 1 całostr. drzeworyt Orła Białego, winiety i inicjały w drzeworycie. (oraz)
- 1611. Constitucie seym walnego Koronnego w Warszawie MDCXI. dnia dziewiątego Listopada. (Herb narodowy i królewski w drzeworycie). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., k. [1], s. 49, [1] oraz Uniwersał poborowy. 1611. k. [10]. (oraz) Postępek prawny, s. 19, [1]. (oraz)
 - ACTA et Decreta Commisionum S.R.M. Poloniae et Sveciae, Regiomonti In Annie 1609 & 1612, habitarum. ... Cracoviae 1633. In Officina Andreae Petricovij.  karta tyt., s. 93, [1]. (oraz)
- 1613. Constitucie seymu walnego Koronnego w Warszawie roku MDCXIII. Dziewiętnastego Lutego. (Herb narod. i król. w drzeworycie) Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1613. k. [12]. (oraz)
- 1613. Uchwała Seymu Koronnego Warszawskiego roku MDCXIII dnia dwudziestego czwartego Grudnia. (Herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drnkarni Andrzeia Ptotrkowczyka Króla J. L. Typografa. karta tyt., s. 12. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1613. k. [11]. (oraz)
- 1616. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVI dnia 26 Kwietnia (herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1616. k. [10]. (oraz)
- 1618. Constitucie Seymu walnego generalnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVIII (herb. narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M Typografa. karta tyt., s. 8. Dalej idzie Uniwersał poborowy 1618. k. [11]. (oraz).
- 1619. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXIX. (Herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 6. Dalej idzie Uniwersał poborowy 1619. k. [12]. (oraz)
- 1620. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXX (herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., s. 26. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1620. k. [14]. (oraz)
- 1621. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., s. 26. Dalej idzie:
- 1623. Constitucie Symu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Warszawie w drukarni dziedziców Piotra Elerta J. K. M. typografa. karta tyt., s. 18. (oraz)
- 1624. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku MDCXXIV. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. Typografa. karta tyt., s. 12. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1624. k. [11]. (oraz).
- 1625. Uchwała seymu walnego Koronnego w Warszawie roku MDCXXV. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [3]. (oraz)
- 1626. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszaws. roku pańskiego MDCXXVI. (rycina herbu narod. i król). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 10. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1626. k. [12]. (oraz).
- 1626. Uchwała Seymu Toruńskiego dwuniedzielnego. Roku Pań. MDCXXVI. (rycina herbu narod. i król). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 5, [1]. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1626. K. [12]. (oraz)
- 1627. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańs. MDCXXVII, dnia 23 Listopada (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 16,. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1627. k. [12]. (oraz).
- 1628. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego, roku pańkiego MDCXXVIII dnia 18 Lipca (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typographa.  karta tyt., k. [16] (wraz z tytułem i z uniwersałem poborowym, który tu się ściśle łączy z konstytucją. (oraz).
- 1629. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXIX dnia 20 Lutego (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla.J. M. typographa. karta tyt., s. 25, na odwr. ostatniej stronie poczyna się Uniwersał poborowy 1629. (razem z instruktarzem celnym na końcu zamieszczonym). k. [12]. (oraz)
- 1629. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXIX dnia 27 Listopada (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [10]. (oraz).
- 1631. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXXI dnia 12 Marca (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typographa. karta tyt., s. 45, [1].
- 1632. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXXXII dnia 1 Kwietnia (rycina herbu król. i narod). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Krola J. M. typographa. karta tyt., s. 7. Na odwr. str. ostatniej karty poczyna się: O podatkach Rzeczypospolitey, s.. [7]. (oraz).
- 1632. Acta Interregni Post mortem serenissimi & gloriosis. Simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae: Necnon Sveciae Regis Haereditarij; Pie In Domino ultima Aprilis Warszaviae defuncti AD. 1632. Cracoviae (1632). In Officina Andreae Petricovii. k. [3], dalej idzie: Laudum Województwa Krakowskiego... w roku 1634. k. [2]. (oraz)
- 1632. Confederacya Generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducati Lith. ... (Na końcu:) Kraków 1632. W Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka. k. [10]. (oraz)
- 1632. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą. 1632. Dnia 27 września. (32,5 x 22 cm), s. 24. (oraz)
- 1633. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Władysława IV. Roku Pańskiego M.DC. XXXIII. W Krakowie, Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.  karta tyt., s. 63, [1].
- 1634. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXIV. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 14. Dalej idzie: O podatkach w RP. 1634. k. [4]. (oraz)
- 1635. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV.zaczętego ostatniego dnia miesiąca stycznia a skończonego 14 marca. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Dalej idzie: (O podatkach w RP. 1635). k. [4]. (oraz)
- 1635. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV, dnia 21 miesiąca listopada. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (oraz)
- 1637.Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVII, dnia 3 miesiąca czerwca. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (oraz)
- 1638. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVIII. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 56. Dalej idzie: Declaracie województw o podatkach na potrzebę Rzpltej pozwolonych. k. [3].. (oraz)
- 1640. Uchwała Seymu walnego Koronnego sześćniedzielnego w Warszawie roku 1640. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 15, [1]. (oraz)
- 1641. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLI, dnia 20 miesiąca sierpnia. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 37, [1] (oraz)
- 1642. Constitucie uchwała Seymu walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCXLII, dnia 11 miesiaca lutego. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 16. (oraz)
- 1643. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLIII, dnia 12 miesiąca lutego. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 26. (oraz)
- 1643. Commissya de Precis rerum et inductis z uchwały Seymu walnego dnia 27 miesiaca maja, w roku MDCXLIII. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., s. 10. (oraz)
- 1646. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLVI, dnia 5 miesiąca grudnia. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 20. (oraz)
- 1647. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXLVII, dnia 2 miesiąca maja. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 49, [1], dalej idzie: (oraz)Łubienski M. Dei Gratia Archiepiscopus, k. [2]. (oraz)
- 1648. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą... 1648. Dnia 6 października. s. 28. (oraz)
- 1649. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Jana Kazimierza. Roku Pańskiego M.DC. XLIX.. W Krakowie, Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.  karta tyt. (barwna), s. 27 (pomyłka w paginacji, od strony nr 11 po Suffragia). (oraz)
- 1648. Suffragia Województw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego. Zgodnie na najjaśniejszego Jana Kazimierza obranego króla polskiego... Na końcu:) W Krakowie (1648). W Drukarni wdowy i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [20]. (oraz)
- 1649. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLIX, dnia 22 listopada. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. (oraz)
- 1650. Constitucie y uchwała Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCL, dnia 5 grudnia. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 32. (oraz)
- 1653. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego skroconego roku pańskiego MDCLIII, dnia 24 marca. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. W drukarnie Piotra Elerta J.K.M. typografa. karta tyt., s. 48. (oraz)
- 1654. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCLIV, dnia 9 czerwca. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. W drukarnie Piotra Elerta J.K.M. typografa. karta tyt., s. 40. (oraz)
- 1655. Constitucie Seymu walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLV, dnia 19 maia. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. W drukarnie Wdowy i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa.  karta tyt., s. 41, [1]. (oraz),
- 1658. Constitucie Seymu walnego Ordinaryinego sześćniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLVIII, dnia 10 julij. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie. W drukarnie Wdowy i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. karta tyt., s. 70. (oraz),
- 1659. Constitucie Seymu walnego sześćniedzielnego extraorynaryinego w Warszawie roku pańskiego 1659, dnia 17 marca. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie. W drukarnie Wdowy Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. karta tyt., s. 68. dalej idzie: Constytucye Wielkiego X. Lith. 1659. s. 21, [1]. (oraz).
 - 1661. Uchwała Seymu Walnego Koronnego Sześćniedzielnego W Warszawie... R.P. MDCLXI, dnia 2 maia. W Krakowie. u Wdowy y Dziedziców A. Piotrkowczyka 1661. karta tyt., s. 78. dalej idzie: Constytucye Wielkiego X. Lith. 1661. s. 36. (oraz).
- 1662. Constitucie Seymu walnego koronnego extraorynaryinego ... R.P. 1662, dnia 20 lutego. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie. W drukarnie Anny Teresy Piotrkowczykowey J.K.M. typografa. karta tyt., s. 44. dalej idzie: Constytucye Wielkiego X. Lith. 1662. s. 28. (oraz).
- 1667. Constitucie Seymu walnego koronnego ... sześćniedzielnego ordynaryinego w Warszawie R.P.  MDCLXVII, dnia 7 marca. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. Udziedziców Piotra Elerta J.K.M. typografa. karta tyt., s. 78. (oraz).
 - 1668. Uchwała Seymu Walnego Koronnego... R.P. MDCLXVIII. W Warszawie, udziedziców Piotra Elerta. J.K.M. typografa. karta tyt., s. 8. dalej idzie: Confederacya Generalana... 1668. s. 38 (oraz)
 - Porządek na Seymie Walnym Electiey... k. [7]. (oraz)
 - Articuli Pactorum Conventorum... k. [10]. (oraz)
- 1669. Suffragia Województw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego. Zgodnie na najjaśniejszego Michała Korybuta obranego króla polskiego... Na końcu:) W Krakowie (1648). W Drukarni wdowy i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [31], [1]. (oraz)
 - 1670. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Michała I. R.P. MDCLXX. W Warszawie 1670. Karta tyt. z ryciną herbu narod. i król., s. 58, [1]. Dalej idzie: Confederacya Generalna... R.P. 1674. s. 48, k. [1]. (oraz)
 - 1676. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Jana III. R.P. MDCLXXVI. W Krakowie. Druk Dziedzców Krzysztofa Schedla I.K.M. Typogr. Karta tyt. (barwna) z ryciną herbu narod. i król., s. 70, całostr. drzeworyt. Dalej idzie: Constitucie W.X.L.. R.P. 1676. s. 27, k. [1]. Pieczęć król Jana III przez paier. (oraz)
 - 1677. Constitucie Seymu Walnego Extraordynaryinego szescniedzielnego w Warszawie R.P. MDCLXXVII. .. W Warszawie w druk. Dziedzców Piotra Elerta. karta tyt.  z ryciną herbu narod. i król. s. 53. dalej idzie: Constitucie W.X.L. s. 28, całość współopr., opr. sk. z epoki.

(Estr. T. 20). Imponujący zbiór praw, konstytucji sejmowych koronnych i litewskich, uniwersałów poborowych, uchwał, dekretów i in. aktów prawnych, obejmujący okres 1550 - 1677. Chronologicznie uwzględnia panowanie Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III.  Estreicher obszernie opisuje omawiany zbiór praw na 4-ech stronach, jednak oferowany egzemplarz zawiera tytuły wykraczające poza wspomniany opis bibliograficzny i ponad granice czasowe zamieszczone na głównej karcie tytułowej.  Ślady niew. zawilg. i zabrudzeń, niektóre karty poluźnione, niew. naddarcia i ubytki, niew. zaplam. i zagięcia narożników, nieliczne ślady kornika.  Oprawa: skóra brązowa, otarcia i ubytki skóry na grzbiecie i krawędziach (ilustracja).  3 karty tyt. w kolorze (czerwono-czarne), na odwrocie 3-ciej, całostr. wizerunek Orła Białego w drzeworycie. Liczne karty tyt. z herbowymi drzeworytami.  Proweniencja: pieczęcie: Z księgozbioru Kana Sas Zubrzyckiego. Na karcie tyt. skreślenie i wpis "G. Rochi R(K)ietczewski.." Na odwrocie 1-szej k. tyt. odręczny wpis: "Joannes Josephus a Żabie Nałęcz Żabicki" (Jan Józef Żabicki herbu Nałęcz z Żabic).  Bardzo rzadkie.  9546/1
Izsole
Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 61
gavel
Datums
14 Oktobris, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Sākuma cena
6 371 EUR
Izsoles tiešraides sākums
Piesakies izsolei
Nosaki cenu jau tagad
Piesakies, lai noteiktu cenu

Vai vēlaties noteikt cenu? Piesakieties izsolei.

Pieslēgties
PLN .00

Piedāvājumu pieņemšana: 15/10 11:00 CEST/Warsaw
Izsoles tiešraides sākums: , 14/10 11:00 CEST/Warsaw

Nekavējoties paaugstiniet preces cenu. Iesniedziet piedāvājumu, ja vēlaties noteikt cenu par preci, kas tika izsolīta iepriekš. Uzmanību: piedāvājumus nevar atcelt!

Izveidot ierobežojumu
Piesakies, lai noteiktu cenu

Vai vēlaties noteikt cenu? Piesakieties izsolei.

Pieslēgties
PLN .00

Pēc tam, kad izsoles procesā esat iestatījis cenu ierobežojumu,lote tiks automātiski izsolīta Jūsu vārdā līdz jūsu noteiktajam limitam. Limits ir slēpts piedāvājums, tā vērtība citiem lietotājiem nav zināma un tiek aktivizēta tikai tiešās solīšanas laikā, līdzīgi kā Allegro vai eBay izsolēs. Iestatītos limitus var mainīt līdz lotes izsoles sākumam.

Nosūtiet ziņu izsoles rīkotājam

Vai jums ir jautājumi par šo loti vai cenu noteikšanu?

Skatījumi: 94 | Iecienītākie: 10
Izsole

Antykwariat Wójtowicz

Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 61
Datums
Sestdiena, 14 Oktobris, 11:00 CEST/Warsaw
Izsoles gaita

Visas lotes tiks izsolītas

Izsoles maksa
10.00%
OneBid neiekasē papildus maksu par izsoli.
Cenu palielinājumi
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Noteikumi un nosacījumi

 1. Catalogue price is the upset price.
 2. Antykwariat Wójtowicz adds to the buyer's price 10% of the organization fee (including VAT).
 3. Auction leader have a right to withdraw an object before the beginning of auction without giving a reason.
 4. Those who have been registered in person in the date and place of the auction are allowed to participate in auction as well as those who placed a bid in writing, by e-mail or fax.
 5. To register in person there are required: personal data, address and telephone number. When registering person should provide the proof of identity as ID, driving licence or passport.
 6. According to the amendment to the Act on the Protection and Guardianship of Monuments (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) person who will purchase (or mediate in the purchase, including representation of legal entities) the object for a price over PLN 10,000 is obliged to provide additional personal data (ID/ passport number).
 7. In orders sent by post please write a number of position, author's name, first word of the title and the highest offered price. On behalf of this people and institutions in auction participates the commissioned representative of Antykwariat Wójtowicz.
 8. In the case of receiving orders with the same price limit on the same item, order sent earlier wins.
 9. All orders and limits are treated as confidential.
 10. Breaks during the auction are determined by the auction leader. The breaks are an integral part of the auction.
 11. Auction organizers are not responsible for execution of the orders submitted on the day of the auction.
 12. Antykwariat Wójtowicz has the right to exclude those participants, who do not fulfill taken liabilities.
 13. The buyer can withdraw from the purchase within 10 days from the date of the auction if the catalogue description of the purchased item is significantly different from the actual condition. Contentious matters will be considered by Antykwariat Wójtowicz after receiving adequate justification.
 14. Purchased objects are sent by post:
   - institutions: payment by bank transfer,
   - private people: payment by cash, if not agreed otherwise.
 15. Please abide the 7-days long maturity from the date of receiving the bill for purchased objects. After this term the statutory interest will be counted.
 16. People who collect objects in person are obliged to buy them during the 7 days from the date of auction. After this term the statutory interest will be counted.
 17. Biblioteka Narodowa (The National Library), Biblioteka Jagiellonska (The Jagiellonian Library) and registered Museums have the right of pre-emption at auction prices.
 18. The auction organizer do not assume the responsibility for hidden physical and law defects of objects from auction.
 19. Please send orders to the Antykwariat Wójtowicz address.
 20. Illustrations of each object that are available on website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl are the equivalent part of catalogue description.
 21. Accession to the auction means that the participant accepts aforementioned conditions.
 22. The use of catalogue descriptions and illustrations that are available on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl is possible only after getting Antykwariat Wójtowicz permission.
 23. Auction results are published on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl within 3 days from the date of the auction . The results will be available on the aforementioned website for a month from the date of publication.
 24. Export of books and other items (graphics, maps and manuscripts) abroad is regulated by the Act on protection of monuments and the guardianship of monuments dated 18. 03. 2010. Inter alia, a permit from The National Library is required for objects whose limit has been exceeded, for example: Book – 6000.– Pln ; Manuscript – 4000.- Pln ; Graphics – 16000.- Pln ; Map – 6000.- Pln ; Photograph – 6000.- Pln.
 25. Euro prices that appear on Invaluable website are only estimated prices. The Auction and biddings will be in Polish currency - PLN, the same as the invoices.
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax.
 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
 6. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.
 10. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.
 12. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 13. Nabywca może w terminie 10 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia.
 14. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
   - dla instytucji płatność przelewem bankowym,
   - dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 16. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.
 20. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.
 21. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.
 22. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.
 23. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji.
 24. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.  Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.  .
Par izsoli


FAQ
Par pārdevēju
Antykwariat Wójtowicz
Kontakts
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up